Home » Persoonlijke ontwikkeling » Loopbaanadvies en -begeleiding

 

Loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding

Soms wil uw medewerker zijn horizon verbreden. Of is het voor hem of uw organisatie beter wanneer hij dat doet. Vaak is de wens of noodzaak van een volgende carrièrestap wel duidelijk, maar is de richting ervan nog niet helder. Gidsen HR advies biedt uw medewerkers loopbaanadvies en -begeleiding.

Het traject bestaat uit een reflectie- en oriëntatiedeel. In het reflectiedeel brengt uw medewerker op een gestructureerde wijze zijn eigen (professionele) geschiedenis in kaart. Daarmee ontstaat een helder profiel waarin de kwaliteiten en de aandachtpsunten een plaats krijgen. Dit profiel vormt de basis van de tweede fase van het traject: orientatie op de loopbaan met als doel een meer passend toekomstbeeld. Als afsluiting stellen we samen met de medewerker een actieplan op met daarin aanknopingspunten voor een gesprek met de leidinggevende en/of de HRM-adviseur in uw organisatie.

Aan ieder traject gaat een zorgvuldige intake vooraf. Gidsen HR advies brengt de doelen, verwachtingen en mogelijkheden helder in kaart. Na afloopt krijgt u een adviesrapport met duidelijke aanbevelingen en een concreet plan van aanpak.

 

Copyright 2014 Gidsen HR Advies|Realisatie: DBH Nederland