Home » Effectieve organisaties » HRM Projecten

 

HRM Projecten

U kunt de adviseurs van Gidsen HR advies inzetten voor specifieke HRM-projecten. Onze medewerkers zijn flexibel. U kiest de ondersteuning die bij u en uw organisatie past. Zo kunt u ervoor kiezen om onze adviseurs als projectbegeleiders te gebruiken. Of u zet ze in als projectleider waardoor ze u veel werk uit handen nemen. Uiteraard worden de exacte activiteiten in nauw overleg met u bepaald. U krijgt regelmatig een terugkoppeling over de voortgang en de bereikte resultaten.

Bij de inzet van onze adviseurs kunt u denken aan onder meer de volgende typen projecten.

• HRM-beleidskeuzes en beleidsformulering 
Voor het formuleren van de juiste koers en uw speerpunten.

• Beloningsonderzoeken en salarissystematiek 
Voor het objectief en gelijkwaardig belonen van uw medewerkers.

• Competentieprofielen en functiewaardering 
Voor een specifieke beschrijving van al uw functies met de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden; om zo tot een passende beloningsstructuur te komen.

• Werkbelevingsonderzoek 
Voor een goed inzicht in de vraag hoe uw medewerkers hun werk en hun werkomgeving ervaren.

• Functionerings- en beoordelingsbeleid 
Voor het goed managen van de competentieontwikkeling van uw medewerkers.

• Opleidingsbeleid en opleidingsplannen 
Voor het aansluiten van uw organisatie op de eisen van de toekomst.

• Verzuimbeleid 
Voor het doeltreffend terugdringen van verzuim.

• Personeelshandboek 
Voor een compleet overzicht van alle bedrijfsregelingen. 

 

Copyright 2014 Gidsen HR Advies|Realisatie: DBH Nederland