Home » Persoonlijke ontwikkeling » Assessments

 

Assessments

Selectieassessment
Hoe succesvol zal een kandidaat zijn in de functie waarvoor u een vacature heeft? Welk potentieel heeft een medewerker en naar welke functies kan hij doorgroeien? Een assessment van Gidsen HR advies helpt u om deze vragen te beantwoorden. Voor meer informatie KLIK HIER

Ontwikkelassessment
In welke richting kan uw medewerker zich het beste ontwikkelen? Binnen of buiten uw organisatie? Wat past het beste bij hem gezien zijn drijfveren, persoonlijkheid en competenties? Op welk werk- en denkniveau zit hij? Een ontwikkel-assessment is een goede basis voor het beantwoorden van deze vragen. Uw medewerker en u krijgen inzicht in passende loopbaanrichtingen. En we adviseren u hoe deze ontwikkelingen het beste in gang gezet kunnen worden.

Het verschil tussen een selectie- en een ontwikkelassessment
Bij een selectieassessment gaat het om de vraag in hoeverre een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie. Het onderzoek richt zich alleen daar op. De keuze van de tests, vragenlijsten en simulaties wordt daar dus op afgestemd. Een selectieassessment wordt altijd afgesloten met een positief dan wel negatief advies omtrent de geschiktheid voor de functie c.q. kans van slagen binnen een afzienbare periode.

Bij een ontwikkelassessment gaat het vooral om de vraag welke potentiële ontwikkeling de kandidaat kan doormaken en hoe. Deze vraag wordt vaak gesteld bij medewerkers om hun talent of managementpotentieel in kaart te brengen, of bij medewerkers waarvoor in de breedte wordt gekeken naar capaciteiten en competenties om een advies te kunnen geven over het vervolg van hun loopbaan Een ontwikkelassessment lijkt op het eerste gezicht sterk op een selectieassessment, maar er zijn twee grote verschillen:

  1. de vraagstelling is fundamenteel anders,
  2. daardoor ook de rapportage. 

Er wordt geen geschiktheidsadvies gegeven. Als de resultaten echter zwaar tegenvallen, kan het zijn dat hier wel een opmerking over wordt gemaakt. Hoe verstrekkend deze opmerkingen zijn, wordt bepaald door wat met de opdrachtgever is afgesproken. Het ontwikkelassessment betreft vaak een kandidaat die op een tweesprong staat in zijn carrière met de vragen: wat kan ik, wat wil ik en waar ben ik goed in. Vanuit die optiek kan samen met de opdrachtgever de vraagstelling worden aangescherpt om vervolgens de in te zetten testen te selecteren. In de rapportage wordt een sterkte- en zwakte-analyse van de kandidaat geformuleerd en worden bijbehorende aanbevelingen voor zijn/haar verdere ontwikkeling gegeven. Een dergelijke rapportage is vaak een goede uitgangspositie voor enerzijds een volgende loopbaanstap en/of anderzijds een coachingstraject of aanvullende scholing.

 

Copyright 2014 Gidsen HR Advies|Realisatie: DBH Nederland